tisdag 3 mars 2009

Impact (SWE)

CISV arbetar med upplevelsebaserat lärande och fredsutbildning för aktivt världsmedborgarskap. Impact är CISV Sweden’s utbildning i ledarskap, projekt och fred.

Impact är till för dig i åldern 13–100 år och som vill utmana och utveckla dig själv. Utbildningen ger verktyg för att skapa freds-utbildning och består av tre delar: A) centrala kompetenser B) tema samt C) fördjupande utbildning.

Utbildningens tema är mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald och ger en grundläggande förståelse för temat, dess dynamiker och användningsområden. Metoderna är interaktiva och varierande och utvecklar deltagarnas attityder, kunskaper och färdigheter samtidigt som man har roligt tillsammans. En viktig del i utbildningen är mötet och utbytet mellan deltagarna och det nätverk av vänner som uppstår genom detta.

Årligen genomför CISV Sweden cirka sex större utbildningar, varav hälften på våren och hälften på hösten. Varje utbildning förläggs på en helg och har cirka 70 deltagare. Utbildningen tar sin utgångspunkt i följande centrala kompetenser: ledarskap, konflikt och riskhantering, inkludering, mötesteknik, grupprocesser och -dynamik, aktivitetsplanering, kulturmöten, mål och utvärdering samt upplevelsebaserat lärande. Innehållet i den fördjupande delen av utbildningarna skräddarsys utifrån målgruppens behov och önskemål.

Välkommen!

Utbildningarna är kostnadsfria (exklusive resa). För anmälan och deltagande gäller först-till-kvarn-principen. Läs mer och anmäl dig på www.cisv.se/impact

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar