torsdag 28 augusti 2014

onsdag 27 augusti 2014

Mosquito-familjen växer: Säg hej till Mosquito Methods!

År 2009 tog CISV Sweden fram boken "Mosquito Tactics - en bok om fredsutbildning". Titeln kom från det kända citatet: ”If you think you are too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room”, och boken inriktar sig på CISV Swedens syn på fred och fredsutbildning. 

Eftersom CISV jobbar för att skapa aktiva globala världsmedborgare genom upplevelsebaserat lärande och fredsutbildning så kommer nästa steg vara en samling av fyra metodböcker; "Mosquito Methods". Böckerna ska förklara konkret de metoder vi använder för att fredsutbilda barn och unga.

Var och en av de fyra böckerna i Mosquito Methods-serien inriktar sig på ett av CISVs utbildningsområden:
Mångfald - Konflikthantering - Hållbar utveckling - Mänskliga rättigheter
Varje bok kommer att innehålla en del grundläggande information om hur vi arbetar med upplevelsebaserat lärande och en introduktion till temat mångfald. Därefter kommer boken att vara indelad i fyra olika delar som tar upp olika ämnen relaterade till mångfald. För varje sådant kapitel kommer vi även att presentera ett exempel på en aktivitet. Avslutningsvis kommer  vi även att ha en del som riktar sig till de läsare som vill gå in lite djupare i ämnet. Det som presenteras i den delen kan antingen vara en person som har gjort någonting viktigt inom området eller en djupdykning i något specifikt problem eller projekt.

Det vi skulle behöva hjälp med nu är att sätta ihop en resursgrupp med personer som är kunniga inom de olika områdena och villiga att hjälpa oss genom att bidra med sin kunskap. Om du vill vara en av våra resurspersoner så finns det två olika sätt för dig att bidra. Du kan välja att medverka i en av våra writeshops där vi kommer att samla flera personer och skriva tillsammans. Du kan också välja att skriva ihop en text själv och skicka den till oss via mail. Det går att bidra både med längre texter och kortare men vi i projektgruppen förbehåller oss rätten att ändra och klippa i texten för att få alla bidrag att bilda en sammanhängande bok. All text kommer publiceras på engelska men vi kan hjälpa till med översättning om du hellre skriver på svenska. Alla som lämnar ett bidrag som vi använder oss av i boken kommer att omnämnas i en lista i boken där alla som har bidragit räknas upp, men ingen kommer att nämnas vid någon specifik text eller sida. Om du inte vill bidra med text men ändå har idéer om ämnen som borde tas upp, bra aktiviteter, personer vi borde kontakta eller andra tips så får du gärna höra av dig.

Är du bra på något annat vi kan behöva - till exempel korrekturläsning, layout, illustration eller något annat - så är du förstås varm välkommen att bidra med det!

Vi hoppas att Mosquito Methods kommer att vara användbara och att vi alla tillsammans kan skapa projekt för mänskliga rättigheter, för att öka interkulturell förståelse, för bra utbildning till alla, för fredliga lösningar till alla konflikter, för jämlikhet och mångfald och mot rasism, fattigdom och miljöförstöring.

Kontakta oss på mosquito@se.cisv.org !

måndag 24 januari 2011

Midgårdsskolan, Umeå, Sweden


Big thanks to My Starbrink who took this nice photo.

tisdag 12 oktober 2010

Linköping, Sweden
A big thank you to Thibault (CISV France) who found the stickers while visiting Linköping and sent the pictures to us. Send your sticker pictures to us at mosquito@se.cisv.org.

söndag 12 september 2010

Chicago, USA